Maracat Caravan

Kehitystoimisto tulennielijöille ja käärmenaisille

Maracat Caravan on uudenlainen esittävän taiteen tuotannon ja markkinoinnin kehitystoimisto, jonka painopisteenä on sirkustaide ja sen soveltaminen erilaisiin konteksteihin.

Maracat Caravan kehittää, suunnittelee, tuottaa, sparraa ja markkinoi. Maracat Caravan kehittää suomalaisen esittävän taiteen markkinasektoria ja mahdollisuuksia sekä luo uusia menestystarinoita.